Osiguranje javnih izvršitelja od profesionalne odgovornosti

Apstrakt

Uvođenjem javnih izvršitelja Zakonom o izvršenju i obezbeđenju 2011. godine, tada nove pravosudne profesije u pravni sistem Republike Srbije, utvrđena je i zakonska obaveza ovih lica da zaključe ugovor
o osiguranju za štetu koju bi svojom delatnošću mogli prouzrokovati drugom licu, kao i ugovor o osiguranju prostorija i predmeta primljenih u depozit za slučaj njihovog oštećenja, uništenja ili nestanka. U ovom radu biće ukazano na specifičnosti profesije javnog izvršitelja, oblike profesionalne odgovornosti i karakteristike obaveznog osiguranja od odgovornosti za štetu koju bi mogli da prouzrokuju drugim licima u okviru obavljanja svoje delatnosti, kao i o obaveznom osiguranju prostorija i predmeta primljenih u depozit.

Autori:
Vavan Zoran