Predlog za uvođenje obaveznog osiguranja od odgovornosti vlasnika nepokretnosti

Apstrakt

Osiguranje od odgovornosti spada u vrste osiguranja koje se najviše razvijaju i menjaju na savremenom svetskom tržištu. U Republici Srbiji se ovom obliku zaštite ne pridaje dovoljno pažnje, premda je proteklih godina predlagano uvođenje nekoliko njegovih vidova. U ovom radu u žiži se nalazi osiguranje od odgovornosti vlasnika nepokretnosti kao moguće novo obavezno osiguranje u našoj zemlji. Najpre su izložena najvažnija obeležja obaveznih osiguranja u celini, da bi se težište istraživanja usmerilo na mogućnosti uvođenja osiguranja od odgovornosti vlasnika nepokretnosti i isticanje važnosti ovakve zaštite za oštećena lica, osiguranike, osiguravajuća društva i društvo u celini. Posebna pažnja data je uslovima novopredloženog osiguranja, tako da je u članku izložena njihova radna verzija. U zaključku je, takođe, istaknut širi društveni značaj osiguranja od odgovornosti vlasnika nepokretnosti.